Noční svítící oblaky nad ČR v roce 2010

V červnu a červenci lze každoročně pozorovat vzácné noční svítící oblaky (NLC). Během letošní sezóny byly tyto oblaky pozorovatelné z ČR minimálně v průběhu 10 nocí. Stejně jako v minulých letech najdete přehled pozorování na stránkách Optické úkazy v atmosféře, kam lze také zasílat fotografie.