Nová konzultace týkající se kompostovatelných plastů

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci zaměřenou na biologické, rozložitelné a kompostovatelné plasty, jejímž cílem je přispět k vytvoření nového legislativního rámce pro tento druh plastů. Konzultace se zaměřuje především na 3 hlavní oblasti, kterými jsou udržitelnost biologických surovin používaných k výrobě biologických plastů, účinnost rozkladu... ...