Nová pracovní pozice Specialista IPPC - nakládání s odpady

Co bude Vaší pracovní náplní: příprava a zpracování vyjádření k žádostem o vydání/změnu integrovaného povolení hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik v oblasti nakládání s odpady (zpracování odpadů, spalování odpadů, skládky odpadů) složení zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 76/2002 Sb. řešení problematiky... ...