Nové návrhy Komise v oblasti odlesňování, nakládání s odpady a ochrany půdy

Evropská komise přijala tři nové iniciativy, které jsou součástí Zelené dohody pro Evropu. Konkrétně se jedná o nové nařízení, které má omezit odlesňování a znehodnocování lesů způsobené EU, revidované nařízení o přepravě odpadů a novou půdní strategii EU. Nařízení týkající se odlesňování má přispět ke zmírnění globálního odlesňování.... ...