Nové zistenia spochybňujú poznatky o vnútornom uchu

Zdravé ucho vysiela zvuky ako odozvu na zvuk, ktorý doňho prichádza. Lekári dokážu pomocou citlivých mikrofónov v zachytiť tieto otoakustické emisie (OAE) a overiť pomocou nich sluch...