Noví nebezpeční vodní vetřelci

V českých vodách se v posledních letech objevují u nás dosud neznámé invazní druhy sinic – cyanobakterií. Jejich množství a produkce je masivní a ohrožují nejen přirozená společenstva v našich vodních ekosystémech, ale i lidské zdraví.