Nový materiál na odstraňovanie jadrového odpadu

Jadrová energia má množstvo výhod, ale ak má byť tento spôsob výroby elektriny dlhodobo realizovateľný, kľúčovou otázkou je nájdenie spôsobu zbavovania sa rádioaktívneho odpadu.