Nový způsob hormonálního řízení vývoje rostlinných orgánů

Čeští biologové objevili dosud neznámý mechanismus řídící vývoj stonků a kořenů, které rostliny vytvářejí náhradou za zničené části svého těla.