O louky ve Veseckém údolí se nově stará Čmelák

Vesecké údolí, kterým protéká Luční potok, je jedinou evropsky významnou lokalitou sítě Natura 2000 na území stotisícového Liberce. Svůj domov zde má mnoho druhů hmyzu, ptáků, obojživelníků, vyskytuje se zde na 400 druhů rostlin, z nichž jich je řada vzácných či ohrožených. O zdejší louky se dlouhodobě starala organizace Českého svazu ochránců přírody... ...