Obřízka je zbraní ve "válce spermií"

Nejrůznější formy obřízky jsou rozšířeny po celém světě, i když představují pro muže riziko infekce a nesou s sebou řadu dalších problémů. Studie amerických antropologů dokazuje, že obřízka je přesto z evolučního hlediska výhodná.