Od centralizace k decentralizaci v energetice: výrobní i vlastnické

Evropská komise zveřejní 14. července návrh nového klimaticko-energetického balíčku ,,Fit for 55". Jde o soubor opatření pro dosažení klimatické neutrality EU v roce 2050. Ústředním bodem balíčku bude návrh na zvýšení ambice pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na nejméně 55 % (ze současně platných 40 %) Jednou z klíčových součástí balíčku... ...