Oheň pod ledem

Spojovat Severní ledový oceán se sopečnou činností by asi většinu z nás nenapadlo. Mezinárodní expedice, která prováděla geofyzikální průzkum v oblasti Gakkelova hřbetu, ale prokázala, že pod oceánem pokrytým ledem muselo v roce 1999 dojít k mohutnému sopečnému výbuchu.