Okno příležitosti pro záchranu planety se brzy zavře. Lidstvo kráčí, mělo by však sprintovat


Do podpory fosilních paliv proudí ze státních rozpočtů více peněz než do klimatických opatření. Zastavit nárůst globální teploty na hodnotě 1,5 °C je však stále ještě možné, říká nově vydaný souhrn 6. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC).