Omluva

Společnost Web zdarma, s.r.o. se omlouvá společnosti OK RENT s.r.o. a panu Martinu Kosinovi za to, že přestože byla informována o protiprávní povaze obsahu informací uložených na webových stránkách http://easyrent-zkusenost.wz.cz/ uživatelem těchto stránek, spočívající zejména v popisu jednání souvisejícího s pronájmem automobilu ve vlastnictví společnosti OK RENT s.r.o. uživateli těchto stránek, neučinila neprodleně veškeré kroky, které po ní bylo možno požadovat, aby odstranila nebo znepřístupnila takové informace, čímž neoprávněně zasáhla do osobnostních práv pana Martina Kosiny a pověsti společnosti OK RENT s.r.o.