Optický prvek pro chystaný teleskop je připraven

Společnost Ball Aerospace je jednou z firem, které se podílí na přípravě amerického dalekohledu Nancy Grace Roman Space Telescope. Experti z této firmy nedávno do přístroje Wide Field Instrument pro tento dalekohled nainstalovali klíčový prvek optické soustavy, který následně i optimálně zarovnali. Jedná se o sestavu obsahující celkem osm filtrů pro vědecký výzkum, dva disperzní prvky (grism a optický hranol) a jedno okénko je „prázdné“, protože slouží interní kalibraci. S pomocí těchto okének by měli vědci hledat odpovědi na různé kosmické otázky. Teleskop Nancy Grace Roman by se měl na svou astrofyzikální misi vydat v květnu 2027.