Paralyzovaný může „mluvit“. Lékaři mu dokázali poprvé číst mozkové vlny a skládat z nich věty

Lékaři poprvé využili mozkové vlny ochrnutého muže, který nemohl mluvit, a převedli je na slova a věty, které pak promítli na obrazovce počítače. Pacient tak mohl komunikovat se svým okolím čistě díky svému mozku.