Písmo z Harappy je skutečně písmo

Písmo civilizace v údolí Indu (Harappa, Mohenžodáro...) představuje od svého objevu luštitelský oříšek, který snahám o porozumění vytrvale vzdoruje...