Planeta dokáže překlopit magnetické pole hvězdy

Francouzští astronomové přicházejí se zajímavým objevem. Podle jejich zjištění má exoplaneta tau Boo b dosti značný vliv na svou mateřskou hvězdu, které překlápí jednou za dva roky magnetické póly.