Plzeňský Prazdroj věnuje miliony korun na udržitelné projekty

Plzeňský Prazdroj založil nový Firemní fond na podporu aktivit, které pečují o životní prostředí a komunitní život. Z fondu bude financovat nejen prospěšné regionální projekty v okolí svých pivovarů.

Podpoří také iniciativy s pozitivním dopadem na životní prostředí v rámci nové celostátní výzvy Na budoucnost. Celkem letos Prazdroj do Firemního fondu vložil více než 3,5 milionu korun. Všechny čtyři programy z nově vzniklého fondu začínají přijímat žádosti o podporu již dnes.

„Fond jsme založili ve spolupráci s Nadací Partnerství a naším společným cílem je hledat projekty s pozitivním dopadem na přírodu, společnost a komunity. Společně chceme podporovat udržitelné nápady a aktivity nejen v blízkém okolí našich pivovarů, ale nově také napříč celým Českem,“ říká Pavlína Kalousová, ředitelka firemní vztahů a komunikace Prazdroje.

Stávající programy Kozel lidem, Prazdroj lidem a Radegast lidem, které dlouhodobě podporují prospěšné organizace v regionech, se zaměří do budoucna především na projekty z oblasti ochrany životního prostředí. I nadále si však zachovají komunitní charakter s důrazem na oživení veřejného prostoru, rozvoj volnočasových aktivit, ochranu kulturního dědictví a tradic nebo posílení místního cestovního ruchu.

„Záleží nám na lidech a komunitách v okolí našich pivovarů, proto jim pomáháme realizovat nápady na to, jak pečovat o přírodní zdroje a rozvíjet veřejný prostor. Chceme být i nadále dobrými sousedy v Plzni, ve Velkých Popovicích a okolí i v Moravskoslezském kraji,“ dodává Pavlína Kalousová.

Nový grantový program Na budoucnost se pak zaměří na větší projekty z oblasti ochrany životního prostředí. Do něj se mohou hlásit organizace z celého Česka. Prazdroj tak chce jeho prostřednictvím podpořit výrazné aktivity v oblastech šetrného hospodaření s vodou a vodními zdroji, dosažení uhlíkové neutrality, cirkularity v nakládání s odpady, nebo nápady, které reflektují na změnu klimatu.

„Neziskovým organizacím se nyní otevírá nová možnost získat podporu pro rozsáhlejší, klidně i víceleté projekty. Do nového fondu se navíc mohou hlásit nejen projekty z regionů, kde vaříme pivo, ale z celého Česka. Udržitelnost je pro naší firemní strategii velmi důležitá, chceme však investovat nejen do udržitelných projektů, které se uskutečňují v našich závodech, ale podpořit i další nápady mimo naše pivovary, které povedou k celkově šetrnějšímu přístupu k přírodě,“ říká Pavlína Kalousová.

Organizace a další zájemci o podporu mohou přihlašovat své prospěšné projekty až do 22. října, a to na www.prazdrojlidem.cz v rámci regionálních grantů a na webu www.prazdrojnabudoucnost.cz v rámci celostátního grantu Na budoucnost. Koncem listopadu odborná komise vybere vítězné projekty v regionech, na začátku příštího roku pak budou známi i úspěšní uchazeči o celostátní granty.

zdroj: tisková zpráva

The post Plzeňský Prazdroj věnuje miliony korun na udržitelné projekty first appeared on Hybrid.cz.