Počítače sa učia rozumieť umeniu

Nový matematický program, ktorý vyvinuli vedci na Oddelení informatiky Haifskej univerzity, umožní počítačom rozoznať v umeleckom diele originál od Leonarda Da Vinciho alebo prácu...