Počítačová lingvistika

Ve světě sci-fi lidé se stroji plynně komunikují a roboty dokonce projevují city. Ve skutečnosti jsme teprve na začátku dlouhé cesty. Možná nevíte, že i software běžného počítače, se kterým každý den pracujeme, obsahuje program, který umožňuje hlasové ovládání. Když jej ale otevřeme, zjistíme, že dělá chyby nejen ve slovech, ale i ve stavbě vět a souvětí. Také zkušenosti s automatickými překladači dostupnými na internetu mohou vést až ke komickým výsledkům. Počítačové programy, které skutečně rozumějí lidské řeči, vyvíjejí například na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity i na Technologické univerzitě v Liberci. Ovšem, jak vědci tvrdí, mnohem těžší, než naučit počítač mluvit, je přimět jej, aby nám porozuměl.