Pocta králi železnému a zlatému...

Psal se právě 26. srpen Léta Páně 1278, kdy v bitvě na Moravském poli umírá český král a moravský markrabě Přemysl Otakar II. Je to tak rovných 730 let od smrti Přemyslovce, který se do dějin naší země zapsal velmi významně.