Podpora na energetická opatření v podnicích

Zveme vás na seminář Podpora na energeticky úsporná opatření v podnicích, který ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu připravila Agentura pro podnikání a inovace. Účastníci semináře se dozví více o aktuálních dotačních výzvách zaměřených na energeticky úsporná opatření ve firmách, a to z Operačního... ...