Pohroma pro ptáky i obojživelníky. Výzkumný ústav meliorací vysušil mokřad na Břeclavsku

V době, kdy je všeobecným trendem snaha zadržovat vodu v krajině, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) udělal na Břeclavsku pravý opak. Zprovozněním starého odvodňovacího systému záměrně vysušil polní mokřad u Uherčic, který roky sloužil jako hnízdiště vzácných ptáků a rozmnožovací místo obojživelníků. VÚMOP zřízený Ministerstvem... ...