Pokrok v přípravě SLS pro Artemis II

Sestavování horní (či přední) sestavy centrálního stupně rakety SLS, která v rámci mise Artemis II vynese loď Orion s lidmi, bylo dokončeno. Firma Boeing, hlavní dodavatel centrálního stupně, dokončila spojování dílů, které tvoří horní část tohoto stupně. Poté mohla dokončená sestava opustit strukturu, ve které probíhalo její spojování. Stejně jako u centrálního stupně pro Artemis I platí, že tyto práce proběhly na Michoud Assembly Facility v New Orleans. Přední sestavu tvoří tři hlavní části - přední lem, nádrž na kapalný kyslík a takzvaný intertank. Přední lem se nachází v nejvyšší části centrálního stupně a je vybaven letovými počítači a avionickými systémy, které budou raketu SSL řídit při startu a letu. Nádrž na kapalný kyslík pojme 742 tisíc litrů okysličovadla o teplotě -182°C. Týmy ještě před spojením provedly funkční zkoušky elektronických systémů v předním lemu a intertanku. Po samotném spojení ještě následovala instalace systémů mezi strukturami a dokončení aplikace tepelné ochrany. Vytvořená sestava měří na výšku 20 metrů, přičemž celý centrální stupeň má na výšku skoro 65 metrů a je tvořen z pěti základních částí.