Pokrok v procesech recyklace plastů směrem k vytvoření oběhového hospodářství

Rozvoj oběhového hospodářství zaměřený také na současný problém s plastovým odpadem závisí na vytvoření poptávky po vysoce kvalitních recyklátech. Společnost STADLER, přední dodavatel třídících zařízení pro recyklační průmysl, zaznamenala posun na trhu, kdy v roce 2020 více než 80 % jejích projektů týkajících se zařízení na recyklaci plastů zahrnovalo... ...