Pokyny pro registraci byly aktualizovány

Nová verze Pokynů pro registraci ze srpna 2021 poskytuje společnostem aktuální podporu při plnění registračních povinností (zveřejněno ECHA 18. 8. 2021). Pokyny jsou nyní sladěny se dvěma prováděcími nařízeními Komise - jedno se týká registrace a sdílení údajů o zavedených látkách po konečném termínu pro registraci a druhé se týká povinnosti... ...