Pomáhají zvířatům „nadchody“?

Ochránci přírody budují pro zvířata „nadchody“ umožňující bezpečné překonání rušných silnic a dálnic. Komunikaci lemují po obou stranách ploty a zátarasy, které brání zvířatům v pokusech překonat silnici mimo „nadchod“. Zdravý selský rozum napovídá, že tím dovolíme vzájemný kontakt zvířat na obou stranách silnice a zabráníme jejich genetické izolaci.