Pomocné technické prapory vznikly před 70 lety. Mezi ‚Černými barony‘ byli kněží i velkostatkáři

Před 70 lety se zformovaly Pomocné technické prapory. Byly to zvláštní armádní jednotky lidí, kterým komunistický režim nevěřil. Takzvaní pétépáci byli neozbrojení, protože je komunisti považovali za politicky nespolehlivé. Sloužili mezi nimi třeba kněží, intelektuálové, velkostatkáři nebo jejich potomci. Někteří pracovali na stavbách nebo v zemědělství, jiní v uhelných dolech. Přezdívalo se jim Černí baroni.