Povinnosti měst a obcí v roce 2022 dle nové odpadové legislativy - 2. část - AKTUALIZOVÁNO

Aktualizováno 3. 1. 2023 V důsledku nabytí účinnosti vyhlášky č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., dochází od 1. ledna 2023 ke změnám ve způsobu vedení průběžné evidence a podávání ročního hlášení, resp. zůstávají stejné jako doposud. Plánované změny se... ...