Pôvod hmoty

Väčšina prírodných zákonov sa správa rovnako k časticiam aj antičasticiam. Prečo sú teda hviezdy a planéty zložené z častíc hmoty a nie z antičastíc antihmoty? Táto asymetria,...