Praha 1: Dotace v oblasti životního prostředí

Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů. Dotační program je vyhlášen pro tato konkrétní 4 témata: Objem finančních... ...