Před 80 lety zahájila exilová vláda operaci Anthropoid. Heydrichova smrt následovala sedm měsíců poté

Karl Hermann Frank nebo Reinhard Heydrich - před 80 lety se zástupci československé exilové vlády v Londýně dohodli, že je nezbytné zlikvidovat jednoho z čelných představitelů nacistické moci v Protektorátu Čechy a Morava. Reagovali tak na teror, který Reinhard Heydrich rozpoutal krátce po svém nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora.