Předpovíme osud?

Evoluce genomu vedoucí ke vzniku výhodných znaků je z velké části ovlivňována náhodnými procesy. Má však určitá omezení, díky kterým je do jisté míry možné ji předvídat. Konvergentní evoluce, tady opakovaný vznik znaku u nepříbuzných jedinců, nám poskytuje dobrý model, jak tyto předvídatelné aspekty evoluce objevit. Tato schopnost alespoň částečně předvídat evoluci genomu je užitečná mimo jiné ve výzkumu chorob nebo v šlechtitelství.