Přehled počtu jaderných elektráren v jednotlivých státech světa

K 1. lednu 2022 bylo ve 32 státech světa podle statistik WNA (World Nuclear Association - Světová jaderná asociace) v provozu 438 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 390 174 MWe. Ve výstavbě je jich 57 v 19 zemích. Plánuje se výstavba 97 reaktorů. Celkem se ve světě předběžně uvažuje o vybudování dalších 325 reaktorů, jejichž instalovaný výkon by měl... ...