Prezentace k tématu ,,Ex-post monitoring VH projektů v OPŽP"

Stáhněte si prezentaci ze semináře na téma ex-post monitoringu vodohospodářských projektů. Prezentace se vztahuje k financovaným projektům z OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020. V případě dalších dotazů můžete kontaktovat Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury Státního fondu životního prostředí ČR. Prezentace je pro žadatele a případné zájemce... ...