Příčiny triumfu Makedonie: kopí, výcvik nebo náhoda?

Proč Makedoňané vojensky triumfovali nad řeckými městskými státy a poté nad nesrovnatelně lidnatější a bohatší perskou říší? Bylo to díky nějakým technologickým inovacím ve vojenství?