Připomínkové řízení k vyhlášce o výrobcích s ukončenou životností

Ministerstvo životního prostředí zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností. Navrhovaná vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s odpadními elektrozařízeními, odpadními bateriemi a akumulátory a odpadními pneumatikami. Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání... ...