Proč se výsledky koronavirových studií dramaticky liší? Vysvětlit to může zdánlivě absurdní úvaha

Výsledky různých testů na protilátky, jichž přibývá, jsou atraktivní, zejména když v nich vycházejí podstatně vyšší čísla než z velké studie organizované státem. Potíž je v tom, že tyto menší studie z odborného hlediska často neobstojí.