Procházka oblohou (květen)

S postupujícím jarem se skupina jarních souhvězdí přesouvá z východní části nad jižní obzor, ke konci jara je pak najdeme na západní části oblohy. Jde především o souhvězdí Lva, Panny, Pastýře i Severní koruny. Nejvíc na západ teď leží Lev se svou nejjasnější hvězdou Regulus, která leží na ekliptice. O kus dál vlevo nahoře je souhvězdí Pastýře s oranžově zbarvenou hvězdou Arktur.