Prodejci zapomínají informovat o zpětném odběru výrobků

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Celkem provedla 471 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 162 případech. ,,Kontrolní činnost prokázala, že přestože je zákon účinný již od 1. ledna 2021, stále není řádně dodržován. S touto právní normou, která stanovila... ...