Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS

Technologická agentura České republiky (dále jen ,,TA ČR") vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život, vyhlášené dne 27. listopadu 2019. Po ukončení soutěžní lhůty (19. února... ...