Projekt ochrany etiopského jezera Awassa směřuje úspěšně ke svému cíli

V rámci čtyřletého projektu České rozvojové agentury se Mendelova univerzita v Brně společně s etiopskými partnery snaží přispět ke zlepšení životního prostředí awasského jezera a jeho okolí prostřednictvím implementace udržitelného hospodaření v krajině a snížením znečištění jezera. Koncem letošního roku bude úspěšný projekt zahrnující mimo jiné... ...