Proměny náboženství starého Egypta

Pro starověký Egypt bylo typické uctívání bohů v podobě soch a zvířat. Současně ale měli egyptští bohové i lidské podoby. Máme nějakou představu o tom, jak tento podivný konglomerát věr a kultů vznikl? Taktéž o Hórovi, Sutechovi a prehistorickém kanibalismu...