Proteomika je cestou k pochopení složitosti působení léků

Molekuly léků málokdy působí pouze na jeden druh proteinu, ale mají vliv na celé proteinové soubory a systémy. Hlubší porozumění tomuto působení by mělo vést k účelnějšímu směrování léků.