Průlom v luštění dědičné informace pšenice

pšeničné chromozómy 3B, autorka M. Kubaláková3. října 2008: Vynikajícího úspěchu dosáhl docent Jaroslav Doležel se spolupracovníky Janem Šafářem a Hanou Šimkovou. Jejich originální metoda třídění chromozómů umožnila vytvořit „mapu“ chromozómu 3B pšenice. Čím je tento výsledek průlomový pro vědu a pro světové zemědělství?

číst dál