Prví ľudia mali poriadne tvrdé sánky

Naši dávni predkovia mali sánky ako lúskače orechov, ktoré im dovoľovali rozžuť tvrdé orechy a semená a prispôsobiť sa zmenám zdrojov potravy v ich prostredí.