Půdní schody pro pasivní domy

Půdní prostory jsou dnes nezřídka součástí také pasivních a nízkoenergetických domů. Pro zachování celkové energetické stability domu je však nutné přístup do těchto prostor řešit pomocí stahovacích schodů s odpovídajícími izolačními vlastnostmi. Půdní stahovací schody v zatepleném provedení pro pasivní a nízkoenergetické domy mají normou stanovenou izolační maximální hodnotu tepelného prostupu U = 0,8 W/m2.K. „Příkladem schodů, které […]