Rada schválila revizi nařízení o transevropských energetických sítích TEN-E

Rada přijala na svém zasedání svou pozici k revizi nařízení o transevropských energetických sítích pro energetiku (TEN-E), jehož cílem je modernizovat, dekarbonizovat, více propojit energetickou infrastrukturu napříč EU a zvýšit bezpečnost dodávek energií. Nová pravidla mimo jiné podpoří investice do projektů energetické infrastruktury zjednodušením schvalovacích... ...