Radní Středočeského ktraje projednali podporu projektu zaměřeného na zvýšení odolnosti krajiny vůči klimatickým rizikům

,,Středočeský kraj se projektům na udržení vody v krajině věnuje soustavně a dlouhodobě. Česká republika je střechou Evropy. Žádná velká řeka k nám nepřitéká, máme jen tu vodu, která nám naprší. A proto musíme dbát na to, aby co nejvíce vody zadržela naše půda místo toho, aby vše rychle odteklo. I proto nás zaujal projekt LIFE WILL - Water in Landscape and... ...